HOME
EVENT INFO
SCHEDULE
GALLERY
SESSION TYPE

SCHEDULE

CONTACT US
CONTACT US
Tel : 02-4367413 , 02-4367418
Fax : 02-4367492
E-mail Address : Admin@egatenergyforum2017.com
E-NEWSLETTER

"EGAT FSRU"
ความท้าทายใหม่ในธุรกิจจัดหา LNG

       ก๊าซธรรมชาติ คือเชื้อเพลิงที่สำคัญในกา รผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ในปัจจุบัน โดยมีสัดส่วน คิดเป็นเกือบร้อยละ 60 ซึ่งในอนาคต อัตราการนำเข้า ก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG นั้น มีแนวโน้ม เพิ่มสูงขึ้นถึงกว่าร้อยละ 70%
       ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้​การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะผู้จัดหา เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า จึงได้รับการสนับสนุน จากรัฐบาลให้จัดทำ แผนรองรับการใช้ก๊าซธรรมชาติ ให้เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้า พื่อรักษาเสถียรภาพให้ ระบบไฟฟ้าของประเทศ ยังมีความมั่นคง โดยจะดำเนินการ ก่อสร้างสถานีกักเก็บ และแปลงสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว แบบลอยน้ำ หรือ FSRU ขึ้น เพื่อนำเข้าและ จัดส่งก๊าซธรรมชาติ ให้กับโรงไฟฟ้าของ กฟผ. เอง เพื่อลดความเสี่ยง ในการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

       นี่จึงเป็นความท้าทายใหม่ที่น่าจับตามองของแวดวงพลังงานไทย ท่ามกลางบริบทสถานการณ์ตลาดก๊าซธรรมชาติทั่วโลกที่มีความผันผวนรุนแรงที่ยากจะคาดการณ์ได้ กฟผ. ได้วางกลยุทธ์เพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้ไว้อย่างไร ท่านสามารถรับฟังการบรรยายได้ที่งาน EGAT Energy Forum 2017 ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.20 -14.50 น. ณ ห้องสัมมนา 4 LNG, Ash, Technology and Environment โรงแรม เซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

แค่ 1% ก็เกินพอ
มาเสริมสมรรถนะให้โรงไฟฟ้ากันเถอะ

      ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์วันนี้ ทำให้เราทราบแนวทางการหาจุดที่เหมาะสมสำหรับค่าตัวแปรควบคุมที่มีผลต่อประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า โดยใช้ Multiple Linear Regression เพื่อสร้าง Scenario ประกอบการตัดสินใจให้ทุกการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะความสามารถในการลดใช้เชื้อเพลิงที่หากแม้เราสามารถลดการใช้ความร้อนในการผลิตไฟฟ้าได้ดีขึ้นเพียงไม่ถึง 1% ก็สามารถลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงได้มากกว่า 500,000 บาทต่อวัน หรือหากคิดเป็นรายปีจะช่วยประหยัดต้นทุนได้เกือบ 200 ล้านบาทเลยทีเดียว
      สำหรับผู้ที่สนใจแนวทางการเสริมสมรรถนะให้โรงไฟฟ้า พลาดไม่ได้กับหัวข้อ "วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าพลังความร้อนด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์" โดยคุณพลเชษฐ์ โตสมบุญ

แล้วพบกันที่งาน EGAT Energy Forum 2017 ห้องสัมมนา 1 : Operation and Efficiency เวลา 15.10-15.40 น.

"Ultrasonic Phased Arrays"
เชคสุขภาพ Roter ง่าย ๆ โดยไม่ต้องถอด Blade

       การตรวจสอบงานเชื่อมและตรวจสอบกังหันไอน้ำของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เราใช้เทคนิค "Ultrasonic Phased Arrays (PAUT)" ซึ่งเป็นเทคนิคที่ได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลาย ในอุตสาหกรรมเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ด้วยการแสดงผลที่รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ และยังสามารถตรวจสอบงานที่มีรูปร่างซับซ้อนได้เป็นอย่างดี
       นอกจากนี้ ​Ultrasonic Phased Arrays ยังมีความปลอดภัยสูงเมื่อเทียบกับการถ่ายภาพทางรังสี และสามารถนำมาใช้ตรวจสอบหาร่องรอยความบกพร่องในงาน Steam Turbine ได้เช่นกัน โดยไฮไลท์ที่สำคัญอยู่ตรงที่เราไม่จำเป็นต้องถอดใบ Blade ออกจาก Rotor ก็สามารถตรวจเชค สุขภาพโรงไฟฟ้าได้ ช่วยลดเวลาในการทำงานบำรุงรักษาลง ได้อย่างที่หลายคนปรารถนา

​การตรวจสอบหารอยตำหนิงานเชื่อมและการตรวจสอบกังหันไอน้ำด้วย Ultrasonic Phased Arrays นั้นทำงานอย่างไร และช่วยลดระยะเวลาในการทำงานได้มากน้อยเพียงใด ท่านสามารถรับฟังการบรรยายได้ในงาน EGAT Energy Forum 2017 ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 15.50 – 16.20 น. ณ ห้องสัมมนา 2 Maintenance and Engineering โรงแรม เซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ABOUT EGAT ENERGY FORUM
GALLERY
EVENT FLOOR PLAN
SPEAKER
OPENING CEREMONY
•ให้เกียรติเปิดงาน โดย คุณธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน
KEYNOTE SPEECH
•ปาฐกถาพิเศษ "Energy 4.0" โดย ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
PRESENTATION
•ที่สุดของการบรรยายพิเศษ "Challenges to Innovation and Disruptive Technologies in Thailand Power Industry." โดยคุณ ไกรสีห์ กรรณสูต กรรมการกำกับกิจการพลังงาน
SESSION TYPE
EGAT Energy Forum 2017
EGAT Energy Forum 2017